หน้าหลัก
ดน
ด฿นฯ
[ดน]

ก.กระทบกระทั่ง,กระแทก,ชน; โดน ก็ว่า (นิยมใช้ โดน มากกว่า)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดน (ด฿นฯ)