หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดงเขียว
อักษรล้านนา
ด฿งฯขยฯว
เทียบอักษรไทย
[ดงเขียว]
ความหมาย

น.ป่าทึบ - ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นมากเขียวสะพรั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงเขียว (ด฿งฯขยฯว)