หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดงป่าไม้
อักษรล้านนา
ด฿งฯป่าไม้
เทียบอักษรไทย
[ดงป่าไม้]
ความหมาย

น.ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงป่าไม้ (ด฿งฯป่าไม้)