หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดงดิ๋บ
อักษรล้านนา
ด฿งฯดิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ดงดิบ]
ความหมาย

น.ดงดิบ - ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเขียวชอุ่มและชุ่มชื้น มีฝนตกชุกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงดิ๋บ (ด฿งฯดิปฯ)