หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดงก่ำ
อักษรล้านนา
ด฿งฯกํา
เทียบอักษรไทย
[ดงก่ำ]
ความหมาย

น.ป่าทึบ - ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงก่ำ (ด฿งฯกํา)