หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ้าแถ้ง
อักษรล้านนา
ซํ้าแถ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ซํ้าแถ้ง]
ความหมาย

ว.ยิ่งเพิ่ม,เพิ่มเข้า ไปอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าแถ้ง (ซํ้าแถ้งฯ)