หน้าหลัก
ซํ้าแถ้ง
[ซํ้าแถ้ง]

ว.ยิ่งเพิ่ม,เพิ่มเข้า ไปอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าแถ้ง ()