หน้าหลัก
ซํ้าเตื้อ
[ซ้ำเทื่อ]

ว.บางครั้ง,บางเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าเตื้อ ()