หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ้าฮ้าย
อักษรล้านนา
ซํ้าร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้ำร้าย]
ความหมาย

ก.ร้ายขึ้นไปอีก, เลวกว่าเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าฮ้าย (ซํ้าร้ายฯ)