หน้าหลัก
ซํ่าตี๋น
[ซ่ำตีน]

ก.เร่งเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่าตี๋น ()