หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ่า
อักษรล้านนา
ซํ่า
เทียบอักษรไทย
[ซ่ำ]
ความหมาย

ก.เดินถี่ๆเร็วๆ, กระทุ้งเบาๆ, ย้ำเบาๆ, รัว,กระหน่ำ; ฮุม ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่า (ซํ่า)