หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้าหวด
อักษรล้านนา
ซ้าหวฯด
เทียบอักษรไทย
[ซ้าหวด]
ความหมาย

น.ภาชนะไม้ไผ่สานคล้ายกระบุงแต่ขนาดเล็กกว่า ใช้ล้าง"เข้าหม่า" หรือ "เข้าแจ้" ก่อนที่จะนำไปนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าหวด (ซ้าหวฯด)