หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้าว
อักษรล้านนา
ซ้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้าว]
ความหมาย

ว.เสียงเกรียวกราว,เซ็งแซ่; หมาเห่าซ้าว - สุนัขร้องเสียงดังเซ็งแซ่, นกฮ้อง ซ้าว - นกร้องเสียงดังเกรียวกราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าว (ซ้าวฯ)