หน้าหลัก
ซ้าลอม
[ซ้าลอม]

น.ชะลอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าลอม ()