หน้าหลัก
ซ้างวง
[ซ้างวง]

น.ตะกร้าที่มีหูโค้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้างวง ()