หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้าขี้เหยื้อ
อักษรล้านนา
ซ้าขี้เหิ้อฯยฯอ
เทียบอักษรไทย
[ซ้าขี้เหยื้อ]
ความหมาย

น.ตะกร้าสำหรับใส่ขยะมูลฝอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าขี้เหยื้อ (ซ้าขี้เหิ้อฯยฯอ)