หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้อยล้อย
อักษรล้านนา
ซ้อฯยฯล้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้อยล้อย]
ความหมาย

ว.งาม,สลวย

ออกเสียงล้านนา
ซ้อยล้อย
อักษรล้านนา
ซ้อฯยฯล้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้อยล้อย]
ความหมาย

ว.คำเสริมท้ายคำว่า งามแสดงลักษณะของสิ่งที่สวยแบบจุ๋มจิ๋มน่ารัก เช่น กุหลาบดอกนี้งามซ้อยล้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อยล้อย (ซ้อฯยฯล้อฯยฯ)