หน้าหลัก
ซ้อยล้อย
[ซ้อยล้อย]

ว.งาม,สลวย

ซ้อยล้อย
[ซ้อยล้อย]

ว.คำเสริมท้ายคำว่า งามแสดงลักษณะของสิ่งที่สวยแบบจุ๋มจิ๋มน่ารัก เช่น กุหลาบดอกนี้งามซ้อยล้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อยล้อย ()