หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้อย
อักษรล้านนา
ซ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้อย]
ความหมาย

ว.ทีหลัง,สุดท้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อย (ซ้อฯยฯ)