หน้าหลัก
ซ้อมเอื้อง
ซ้อมเอื้อง
[ซ้อมเอื้อง]

ก.เคี้ยวเอื้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อมเอื้อง ()