หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้อมเอื้อง
อักษรล้านนา
ซ้อฯมเอิ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ซ้อมเอื้อง]
ความหมาย

ก.เคี้ยวเอื้อง - อาการที่สัตว์บางจำพวก เช่น วัว ควาย สำรอกอาหารออกมาเคี้ยวอีกให้ละเอียด เพราะสัตว์จำพวกนี้มีระบบย่อยอาหารแตกต่างไปจากคนเราและสัตว์จำพวกอื่นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อมเอื้อง (ซ้อฯมเอิ้อฯง)