หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้อมมือ
อักษรล้านนา
ซ้อฯมมื
เทียบอักษรไทย
[ซ้อมมือ]
ความหมาย

น.เรียกข้าวกล้องที่ใช้วิธีตำเอาข้าวเปลือกออกว่า เข้าซ้อมมือ - ข้าวซ้อมมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อมมือ (ซ้อฯมมื)