หน้าหลัก
ซ้อมมือ
ซ้อฯมมื
[ซ้อมมือ]

น.เรียกข้าวกล้องที่ใช้วิธีตำเอาข้าวเปลือกออกว่า เข้าซ้อมมือ - ข้าวซ้อมมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อมมือ (ซ้อฯมมื)