หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้อม
อักษรล้านนา
ซ้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ซ้อม]
ความหมาย

ก๑.ทำร้ายร่างกาย,ทุบตี ก๒.ทดลองทำเป็นประจำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อม (ซ้อฯม)