หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้อน
อักษรล้านนา
ซ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ซ้อน]
ความหมาย

ก.วางทับกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อน (ซ้อฯร)