หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ้องต๊อง
อักษรล้านนา
ซ้อฯงท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ซ้องท้อง]
ความหมาย

ว.ใช้ตามหลัง "หมอง"เพื่อเน้นถึงความไม่สดใส ไม่รื่นเริง คร่ำคร่า เช่น ปอยหลวงหมองซ้องต๊อง - งานฉลองไม่สนุกเลย,หน้าหมองซ้องต๊อง - หน้าไม่สดชื่นเลย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้องต๊อง (ซ้อฯงท้อฯง)