หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้อง
อักษรล้านนา
ซ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ซ้อง]
ความหมาย

ว.สลอนโผล่ขึ้นให้เห็นชัด; ยกมือซ้อง - ยกมือสลอน ก.ยกย่อง, สรรเสริญ,กล่าวถึงคุณงามความดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อง (ซ้อฯง)