หน้าหลัก
ซ้อง
[ซ้อง]

ว.สลอนโผล่ขึ้นให้เห็นชัด; ยกมือซ้อง - ยกมือสลอน ก.ยกย่อง, สรรเสริญ,กล่าวถึงคุณงามความดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้อง ()