หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ้นมาติ๋กๆ
อักษรล้านนา
ซ้฿นฯมาติกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ซ้นมาติกๆ]
ความหมาย

ก.ยัดเยียดกันเข้ามาเรื่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้นมาติ๋กๆ (ซ้฿นฯมาติกฯๆ)