หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ้น
อักษรล้านนา
ซ้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้น]
ความหมาย

ก.กระทุ้ง,ดันเข้า,ยัดเข้า,ยัดเยียด,รบเร้า ว๑.เคล็ด,ยอก ว๒.ยื่นออก,ทะลุออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้น (ซ้฿นฯ)