หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ่อม
อักษรล้านนา
ซ่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ซ่อม]
ความหมาย

ว.เรียกอาการที่ตาฟาง หรือมองเห็นไม่ชัดว่า ต๋าซ่อม หรือ ต๋าซุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่อม (ซ่อฯม)