หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ่วยหน้า
อักษรล้านนา
ซ่วฯยฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ซ่วยหน้า]
ความหมาย

ก.ล้างหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่วยหน้า (ซ่วฯยฯห้นฯา)