หน้าหลัก
ซ่วยหน้า
ซ่วฯยฯห้นฯา
[ซ่วยหน้า]

ก.ล้างหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่วยหน้า (ซ่วฯยฯห้นฯา)