หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ่วยมือซ่วยตี๋น
อักษรล้านนา
ซ่วฯยฯมืซ่วฯยฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ่วยมือซ่วยตีน]
ความหมาย

ก.ล้างมือล้างเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่วยมือซ่วยตี๋น (ซ่วฯยฯมืซ่วฯยฯตีนฯ)