หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ็อบๆแซ็บๆ
อักษรล้านนา
ซัอฯปฯๆแซัปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ซ็อบๆแซ็บๆ]
ความหมาย

ว.กรอบๆแกรบๆ - ลักษณะที่มีเสียงดังชวนให้หวาดระแวง; ส๘+อบๆแส๘+บๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ็อบๆแซ็บๆ (ซัอฯปฯๆแซัปฯๆ)