หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุ้ยๆ
อักษรล้านนา
ซุ้ๆ
เทียบอักษรไทย
[ซุ้ยๆ]
ความหมาย

ว.เอื่อยๆ,แผ่วเบา; ...ใช้กับลม เช่น ลมพัดเย็นซุ้ยๆ - ลมพัดเอื่อยๆเย็นสบาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ้ยๆ (ซุ้ๆ)