หน้าหลัก
ซุ้ย
[ซุ้ย]

ก.สูด,ดม,ใช้จมูกสูดกลิ่นด้วยความรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ้ย ()