หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุ้มซิ้ม
อักษรล้านนา
ซุ้มซิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ซุ้มซิ้ม]
ความหมาย

ว.โพล้เพล้ - เวลาจวนจะมืดหรือจวนจะสว่างที่พอจะมองอะไรเห็นอยู่บ้าง เรียก มืดซุ้มซิ้ม; สะลุ้มซุ้มซิ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ้มซิ้ม (ซุ้มซิ้มฯ)