หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุ่มมืด
อักษรล้านนา
ซุ่มมืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซุ่มมืด]
ความหมาย

ก.แอบหรือหลบอยู่ในที่มืด; สุ่มมืด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ่มมืด (ซุ่มมืดฯ)