หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุ่ม
อักษรล้านนา
ซุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ซุ่ม]
ความหมาย

ก.แอบ,บัง,แฝง,เร้นไม่ให้เห็น; ว.พร่า,ฟาง, ใช้กับสายตา เช่น ต๋าซุ่ม - ตาพร่า,ตาฟาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ่ม (ซุ่ม)