หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุย
อักษรล้านนา
ซุ,ซุย
เทียบอักษรไทย
[ซุย]
ความหมาย

น.เรียกมีดสั้นๆว่า มีดซุย ก.ผลักดันให้เคลื่อนหรือไหลไปตามน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุย (ซุ,ซุย)