หน้าหลัก
ซุบซาบ
[ซุบซาบ]

ดู...ซาบ

ซาบ
[ซาบ]

ก.กระซิบเบาๆที่ซอกหู; ซุบซาบ,ซูบซาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุบซาบ ()