หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุนซาน
อักษรล้านนา
ซุรซานฯ
เทียบอักษรไทย
[ซุนซาน]
ความหมาย

ว.ขาวโพลน ใช้กับผม เช่น หัวหงอกซุนซาน - ผมหงอกขาวโพลน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุนซาน (ซุรซานฯ)