หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุน
อักษรล้านนา
ซุร
เทียบอักษรไทย
[ซุน]
ความหมาย

ว.ยื่น ใช้กับฟัน เช่น เขี้ยวซุน - ฟันยื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุน (ซุร)