หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุกซ่ำ
อักษรล้านนา
ซุกซํ่า
เทียบอักษรไทย
[ซุกซ่ำ]
ความหมาย

ดู...ซุกซอก

ออกเสียงล้านนา
ซุกซอก
อักษรล้านนา
ซุกซอฯก
เทียบอักษรไทย
[ซุกซอก]
ความหมาย

ก.ทะลวง, กระ ซวก หรือกระแทกถี่ๆ; ซุกซ่ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุกซ่ำ (ซุกซํ่า)