หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุก
อักษรล้านนา
ซุก
เทียบอักษรไทย
[ซุก]
ความหมาย

ก.ยัด,หมกซ่อนไว้,เสียบ,แทง,ปักคาไว เช่น เอามีดซุก - เอามีดเสียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุก (ซุก)