หน้าหลัก
ซุก
[ซุก]

ก.ยัด,หมกซ่อนไว้,เสียบ,แทง,ปักคาไว เช่น เอามีดซุก - เอามีดเสียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุก ()