หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซื้อแป๋ะ
อักษรล้านนา
ซื้แปะ
เทียบอักษรไทย
[ซื้อแปะ]
ความหมาย

ก.ซื้อเชื่อ; แป๋ะก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื้อแป๋ะ (ซื้แปะ)