หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซื้อล้อหื้อผ่อแก๋น
อักษรล้านนา
ซื้ลํ้อฯหื้ผํ่อฯแกนฯ
เทียบอักษรไทย
[ซื้อล้อหื้อผ่อแก๋น]
ความหมาย

สำ.ก่อนตัดสินใจทำสิ่งใดให้คิดรอบคอบ ดุจดังจะซื้อเกวียนต้องดูที่เพลาว่าสึกมากน้อยแค่ไหน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื้อล้อหื้อผ่อแก๋น (ซื้ลํ้อฯหื้ผํ่อฯแกนฯ)