หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซื่อแซ็ด
อักษรล้านนา
ซื่แชัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซื่อแซ็ด]
ความหมาย

ว๑.ซื่อแซ็ด - ตรงแน่ว,ไม่คด,ไม่โค้ง,ไม่งอ: ลานบินซื่อแซ็ด - ทางวิ่งเครื่องบินตรงแน่ว; ว๒.ดิ่งตรงไปยังที่หมายไม่แวะเวียน; ว๓.อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื่อแซ็ด (ซื่แชัดฯ)