หน้าหลัก
ซื่อแจ้ดแล็ด
[ซื่อแช็ดแล็ด]

ว.นอนยาวเหยียด (ใช้กับของเล็ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื่อแจ้ดแล็ด ()