หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซึ่งลึ่ง
อักษรล้านนา
ซึ่งฯลึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ซึ่งลึ่ง]
ความหมาย

ก.ตกตะลึง,จังงัง,มึนซึม,เหม่อลอย เช่น ยืนซึ่งลึ่ง - ยืนตกตะลึง; เซ่อเล่อ,สึ่งหลึ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซึ่งลึ่ง (ซึ่งฯลึ่งฯ)