หน้าหลัก
ซึ่งลึ่ง
[ซึ่งลึ่ง]

ก.ตกตะลึง,จังงัง,มึนซึม,เหม่อลอย เช่น ยืนซึ่งลึ่ง - ยืนตกตะลึง; เซ่อเล่อ,สึ่งหลึ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซึ่งลึ่ง ()