หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซึง
อักษรล้านนา
ซึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ซึง]
ความหมาย

น.เครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทดีด คล้ายกีต้าร์ มีสาย ๒ คู่ เล่นเป็นวง สะล้อ ซอซึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซึง (ซึงฯ)