หน้าหลัก
ซึกๆ
[ซึกๆ]

ว.ลักษณะน้ำที่ย้อยไหลลงไม่ขาด, เรียกฝนที่ตกหนักว่า ฝนต๋กซึกๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซึกๆ ()