หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซึกซัก
อักษรล้านนา
ซึกฯซักฯ
เทียบอักษรไทย
[ซึกซัก]
ความหมาย

ก.อาการที่เดินไม่สะดวก เรียก เตียวซึกซัก ว๑.เปียกจนทั่ว,เปียกโชก ว๒.ติดขัด,สับสน,แออัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซึกซัก (ซึกฯซักฯ)