หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซี่
อักษรล้านนา
ซี่
เทียบอักษรไทย
[ซี่]
ความหมาย

ว.เงียบ,สงัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซี่ (ซี่)