หน้าหลัก
ซี่
[ซี่]

ว.เงียบ,สงัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซี่ ()