หน้าหลัก
ซีไป
[ซีไพ]

น.เฉียดไป,หวิดไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซีไป ()